Winston en Latua

Twee honden die barsten van de energie leven zich helemaal uit