Klachtafhandeling

Indien er klachten zijn kan er contact opgenomen worden via telefoon, e-mail of het webformulier.

Bij het ontvangen van de klacht wordt er contact met u opgenomen en wordt getracht de oorzaak van de klacht weg te nemen. Dat kan zijn via een nieuw gesprek of via een nabehandeling.  In eerste instantie vindt er geen terugbetaling plaats.